Schovejte řízení a kontrolu svého týmu pod oblaka Sales Force - Manager

Nepotřebuje software. Pracuje on-line.
 • Ziskovost
 • Řízení
 • Kontrola
 • Reporting
 • Ochrana

Podporované mobilní systémy:


Řízení a kontrola Sběr dat a reporting Objednávky a sklad Online a ochrana
 • Plán návštěv
 • Monitorování průběhu návštěv
 • Nepřetržité info z terénu o pohybu týmu
 • Lokalizace navštěvovaných lokalit (GPS )
 • Online školení - eTrainer
 • Reporty šité na míru
 • Databanka informací
 • One-click generování reportů
 • Statistické zpracování dat
 • Jednoduchá obsluha a vyhledávání
 • Adaptace na objednávkový systém
 • Objednávky v terénu
 • Tvorba účetních dokladů během návštěvy
 • Skladové hospodářství produktů a POSM
 • Žádná instalace, přístupné z internetu 24/7
 • Šifrovaný přenos dat (HTTPS)
 • Uložení dat na cloud serverech
 • Pravidelné zálohování
 • Přístup jen pro oprávněné osoby

Schovejte řízení svého týmu pod oblaka Salesforce - Manager!

Co je SFM?

Sales Force Management (SFM) je informační systém řízení, využívaný zejména v řízení obchodních týmů a také při vedení marketingové agendy. Často dochází ke kombinaci s jiným marketingovým systémem řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management). Tyto systémy pomáhají automatizovat některé prodejní a marketingové procesy.

Sales Force management je v podstatě totéž, jako SFA – automatizace obchodního týmu (Sales Force Automatization).

SFA, typicky v rámci firmy systém řízení vztahů se zákazníky, je systém, který automaticky zaznamenává všechny fáze prodejního procesu. SFA obsahuje kontaktní systém řízení, který sleduje všechny kontakty, které byly zjištěny u daného zákazníka a které mohou být jakkoliv následně potřebné a využitelné. Ostatní prvky systému SFA můžou také zahrnovat předpovědi prodejů (forecast), řízení objednávek a kompletní produktové informace.

Sales Force management – procesy:

Stanovení cílů na základě vstupních údajů

Přiřazení rolí odpovědným účastníkům za účelem dosažení cílů

Kontrola řídících procesů, aby cílů bylo dosaženo v rámci:

 • daného času (periody)
 • daném vymezeného kontextu (zákazníci a / nebo trhy) Systém řízení v nestabilním prostředí

Tento proces obvykle vychází z konkrétních obchodních cílů. Řízení procesu umožňuje prodejcům stanovit výkonnostní normy, měření skutečného výkonu, porovnání měřeného výkonu vzhledem k zavedeným normám a provedení nápravných opatření v případě nutnosti. Manažeři prodeje přizpůsobují své činnosti vycházející z celkového procesu.

Kromě kontroly procesu jsou realizovány následující ukazatele:

 • Time management - přesně měří úkoly a časové úseky potřebné pro každý úkol.
 • Call management - plán pro interakci se zákazníky, které jsou v souladu s procesem, monitoring úspěšných setkání.
 • Opportunity management – pokud jsou procesy nastaveny správně, následující prodejní příležitost existuje.
 • Vedení zákazníků – multiplikuje možnosti interakce se zákaznickým účtem. Měří se pomocí nástrojů, procesů a cílů.
 • Territory management - pro monitorování klienta, území je měřeno počtem pracovníků field force a perspektivou ve srovnání s aktivními zákazníky.
 • Sales force management – proces, zahrnující školení IT systémů, řízení, koučování. Je sdílen více lidmi a odděleními.

Mobilní aplikace pro automatizaci prodeje

Obrovské množství manažerů prodeje jsou stále na cestách. Růst popularity chytrých telefonů vytváří příznivé podhoubí pro větší automatizaci obchodních systémů. Chytré telefony, tak jak je známe v dnešní době, jsou velmi atraktivní, a to i v těch odděleních, které bývají vůči novým technologiím spíše skeptičtější. Chytré telefony jsou snadno přenosné a snadno použitelné s intuitivním ovládáním, bude dál pokračovat propojení designu, dotykové obrazovky a rychlých bezdrátových sítích jako 4G, 3G. Více než 55% světových organizací zavedlo od roku 2000 do dneška mobilní SFA projekty. A novější platformy pro chytré telefony, jako je například Apple iOS a Google Android, budou přispívat k větší a větší rozmanitosti a využitelnosti mobilní „chytré“ komunikace k podpoře prodejních týmů.

Výhody SFA pro marketing

 • Identifikace segmentů trhu
 • Identifikace cílového trhu
 • Identifikace nejlepších zákazníků na trhu
 • Využití marketingových výzkumů pro definici profilů (demografických, psychografických, behaviorálních) klíčových zákazníků
 • Pochopení konkurence a jejich výrobků
 • Porozumění vývoji nových produktů
 • Stanovení environmentálních mechanismů
 • Odhalení příležitostí a hrozeb
 • Pochopení silných a slabých stránek

Audituje zkušenosti zákazníků se značkou v závislosti na:

 • Rozvoji marketingových strategií pro každou jednotlivou značku/produkt pomocí proměnného marketingového mixu: ceny, produktu, distribuce a propagace
 • Koordinaci obchodní činnosti s jinými částmi propagace : reklama, podpora prodeje, public relations a publicita
 • Vytvoření udržitelné konkurenční výhody
 • Porozumění značky/produktu
 • Poskytování dat (zpětné vazby) ze systémů k monitorování a nastavení procesů

Strategické výhody

S Automatizací Prodejních Systémů (SFA) vytvoříme celou řadu konkurenčních výhod.

Navýšení produktivity - nejdůležitější faktor. Prodejní personál využívá svůj čas efektivněji a účinněji. Obchodní manažer se může stát účinnější a efektivnější. Toto zvýšení produktivity může vytvořit konkurenční výhodu třemi způsoby: může:

 • Snížit náklady,
 • Zvýšit výnos z prodeje,
 • Zvýšit podíl na trhu.

Terénní pracovníci mohou posílat své informace častěji. Informace mohou být odeslány do systému po každé návštěvě a to na nepřetržité bázi. To poskytuje vedoucím pracovníkům aktuální informace, které mohou použít (informace je o to cennější, pokud je dodána okamžitě). Společnost se tak může stát čilejší a agilnější.

Tyto systémy by také mohly zvýšit spokojenost zákazníků, ale jen tehdy, pokud jsou použity s moudře. Pokud informace, analyzovaná systémem splňuje nebo překračuje očekávání zákazníků, jejich spokojenost narůstá a pokud je systém využíván uživateli odborně a svědomitě, náklonnost a vazba zákazníků ke společnosti je o to větší. To může poskytnout konkurenční výhodu, neboť spokojenost zákazníků vede ke zvýšení loajality, tlumí náklady na získání zákazníka, snižuje cenovou elasticitu a navyšuje ziskovost.